Stambyte stockholm

Anlita oss för stambyten i Stockholm

Ska du anlita ett företag för stambyte i Stockholm är vi på Rörobjekt i Storstockholm AB rätt val som underentreprenör. Vi är ett marknadsledande företag som arbetar tillsammans med flera olika huvudentreprenörer som utför stambyten i Stockholm.

Inför en stamrenovering så hjälper vi er med planering, rådgivning och projektledning. Kontakta oss gärna redan i tidigt skede så att arbetet kan flyta på så bra som möjligt. Då projektet är rätt så omfattande så är planering det viktigaste momentet då det sätter grunden för allt.  

Behöver ni vägledning och hjälp att ta kontakt med någon huvudentreprenör så kan vi hjälpa er med det.

Vi utför stambyten för Brf:er, fastighetsägare och kommuner.

Kontakta oss idag!
  Vad är ett stambyte?

  När du måste byta ut rör och stammar i en fastighet eller marken kallas det för stambyte. Det är ett underhållsarbete som utförs i alla fastigheter för att garantera att avloppssystem samt tappvatten fungerar säkert.

  Alla fastigheter har både horisontella och vertikala stammar vilket transporterar avloppsvatten och spillvatten. Pratar man om stambyte betyder det att man utför byte av antingen en del eller alla stammar.

  Stambyte omfattar ett större ingrepp i marken eller i en fastighet eftersom ledningarna oftast ligger bakom väggar och under golv. Det kan därför vara ett stort arbete att frilägga alla ledningar och rör för att kunna utföra stambytet.

  VVS central i Stockholm

  Behöver ni professionell hjälp med stambyte i Stockholm?    Kontakta oss redan idag!

  Hur går ett stambyte till?

  Största delen i hur ett stambyte utförs beror på vilken typ av teknik man använt tidigare. Det finns flera olika tekniker hur man kan genomföra ett stambyte men oavsett teknik så gör man arbetet nästan på samma sätt. I det stora hela handlar det om att byta ut gamla stammar och rör mot nya.

  Det går att dela in ett stambyte i tre olika steg:

  Inspektion och behovsanalys

  Efter en inspektion och behovsanalys av fastigheten kan man se vilken metod som är bäst att använda sig av i kommande stambyte.

  Man inspekterar fastigheten genom att bryta loss delar av de befintliga stammarna eller rören.

  Inspektionen kan även genomföras med att man går in med en filmkamera och filmar både stammar samt rör inifrån för att se om det läcker någonstans.

  Genomförande

  Ett stambytes genomförande handlar om att komma åt stammar och rör för avlopp och vatten för att byta ut allt till nytt. Det finns både rör och stammar som ligger synliga eller också ligger de dolda bakom både golv och väggar.

  Ligger rören och stammarna dolda behöver man bryta upp alla golv samt väggar för att komma åt och byta ut mot nya.

  Då behöver man också återställa golv och väggar till ursprungsskick när stambytet är färdigt.

  Besiktning

  När ett stambyte är färdigt är det dags att göra en besiktning som utförs av en oberoende besiktningsman.

  Besiktningsmannen kontrollerar att allt arbete är utfört på rätt sätt och även att allt är rätt dokumenterat för egenkontroller och för garantibevis.

  Vid en godkänd besiktning är stambytet helt färdigställt.

  stambyte av badrum i Stockholm
  Ett badrum som är stambytt

  Varför gör man stambyte?

  Det finns flera olika anledningar till varför ett stambyte kan vara aktuellt. Oftast beror det på att vattenskadorna har ökat från de gamla rören då de gått sönder och på så vis läcker ut vatten vilket orsakar vattenskador samt fukt i fastigheten.

  Även om ett badrum är renoverat på fel sätt eller om det skulle finnas brister i tätskiktet kan det bli aktuellt med ett stambyte. När en fastighet, stammarna och rören börjar bli cirka 40 – 50 år gamla brukar det bli aktuellt att utföra ett stambyte. Frågan om stambyte kan även dyka upp ifall ett försäkringsbolag höjer självrisken till exempelvis en bostadsrättsförening.

  Medlemmarna kan bli oroliga och börjar ställa frågor om de kan utföra renovering av badrummet eller om ett stambyte är aktuellt inom den närmaste tiden. Ett stambyte måste utföras så att stammarna, rören och fastigheten är i bra skick. På så vis kan man undvika kostsamma fukt och vattenskador på grund trasiga rör eller stammar.

  Behöver ni professionell hjälp med stambyte i Stockholm?    Kontakta oss redan idag!

  Stambyte i Stockholm för Brf:er och fastighetsägare

  Vi är specialister inom VVS, värme, kyla samt ventilation, även i närliggande områden. I bagaget är vi specialutbildade men även auktoriserade VVS-installatörer med behörighet ”Säker Vatten” och har certifikat för kylteknik vilket försäkringsbolagen kräver. 

  Ända från grunden 2016 har vi på Rörobjekt AB haft en och samma målsättning, vi strävar efter både långa och stabila kundrelationer. Med en bra kommunikation och professionella utföranden vinner vi mycket. 

  Oavsett storlek på uppdraget hjälper vi er mer än gärna, både små och stora, gamla som nya. Vi har stor erfarenhet av stambyten i Stockholm och arbetar med fastighetsägare, byggherrar och kommuner.

  Flera av våra mycket goda referenser från tidigare arbeten har varit både till mindre och större entreprenader, kommuner och bostadsrättsföreningar.

  Varför Rörobjekt AB är ett tryggt och säkert val som underentreprenör inför ett stambyte i Stockholm.

  • Innehar flera certifikat
  • Väl utbildade
  • Medlemmar i branschföreningar
  • Godkända av försäkringsbolag
  • Samarbetar med marknadens ledande och största tillverkare
  • Samtliga projektledare har både Bas P och Bas U.
  • Vi har stor erfarenhet av projektering, installation och service inom yrket .
  • Vi är även behöriga att utföra arbeten med Medicinska Gaser.

  Ni är varmt välkomna att kontakta oss på Rörobjekt i Storstockholm AB för ert kommande projekt eller tjänster vi kan erbjuda er.

  Vi utför stambyte i Stockholm med omnejd.

  Tidigare stambyten

  Kund: Schultz

  Genomförde stambyte samt ombyggnad av lokaler på totalt 48 lägenheter.

  Kund: Kantarellen

  Stambyte och nytt värmesystem på totalt 627 lägenheter. 

  Kund: Harholmen

  Stambyte på totalt 150 lägenheter.

  Vanliga frågor om stambyten

  Kostnaden för ett stambyte i ett flerfamiljshus ligger på allt mellan 250 000 – 350 000 kronor per lägenhet. 

  Både fastighetsägare och bostadsrättsförening kan vid intresse få mer information om både kontaktinformation till huvudentreprenörer samt kostnader, vi hjälper er gärna med allt. 

  Ungefär tar ett stambyte 6 – 8 veckor per etapp och per lägenhet ifall det gäller ett flerfamiljshus. 

  För att få information om exakt hur lång tid det tar behöver vi få fram fakta om hur många olika stammar som kan finnas i fastigheten. 

  När vi fått fram den informationen kan vi dela upp arbetet i flera olika etapper. 

  Vi har stor erfarenhet samt kunskap om att planera tiden tillsammans med både er och huvudentreprenören för att utföra ett stambyte på bästa sätt.

  Oftast kan du bo kvar i fastigheten under stambytet. Ibland kan det ske att det inte är möjligt då får man hitta ett tillfälligt boende

  Att byta stammar är ett omfattande projekt vilket betyder att det inte kommer gå att nyttja varken wc eller dusch. Man brukar ställa fram tillfälliga torrtoaletter samt portabla duschlösningar i bostaden.

  Normalt har rör och stammar en livslängd på 30 – 50 år och därför bör man genomgå ett stambyte med längst 30 år emellan. 

  Självklart kan det skilja sig från fastighet till fastighet hur ofta ett stambyte behövs utföras. Är du det minsta osäker på när det senaste stambytet gjordes bör du ta kontakt med oss. 

  Vi kan ta reda på i vilket skick som stammarna samt rören har i dagsläget.