Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://rörobjekt.se

Vi tar din integritet på högsta allvar och därför följer vi dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagstiftningen. I vår integritetspolicy vill vi informera dig för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Rörobjekt i Storstockholm AB org.nr. 559065-0007, med besöksadress Västberga Allé, 126 30 Hägersten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Telefon: 08-684 44 710

E-post: info@rorobjekt.se

Vi behöver samla in och spara vissa av dina personuppgifter för att hantera kontaktförfrågningar eller offerter på rörobjekt.se

Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver.

Nedanstående användarvillkor och GDPR/Integritetspolicy träder i kraft vid användning av Rörobjekt i Storstockholm AB:s tjänster. 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem:

Kontaktformulär (Offertförfrågan)

Om du använder vårt kontaktformulär så sparar vi de uppgifter du valt att ange så länge det aktuella syftet kräver det. Vi lagrar de uppgifter du anger (namn, e-postadresssamt mobilnr) på våra säkra servrar. Du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna ur vårat system.

Cookies

rörobjekt.se använder cookies, som är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används för att anpassa webbplatsen efter besökaren. Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din upplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar.

Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa upplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

Google analytics

Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Din anonyma användningsdata delas direkt till Google där våra spårningsverktyg finns. För offertförfrågan delas endast mailadresser till mailchimp. Vår ambition är att dela dina uppgifter så lite som möjligt och aldrig i onödan.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Användarens rättigheter:

  • Användaren har rätt att begära information om de uppgifter som behandlas av oss genom att skriftligt underrätta oss genom att använda kontaktuppgifter.
  • Användaren har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifterna som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader för sådan efterfrågan.
  • Användaren kan begära att personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
  • Användaren har rätt att kräva bli borttagen eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter. Detta sker via skriftlig kontakt med personuppgiftsansvarig.
  • Användaren har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som givits av Användaren till den Personuppgiftsansvarige. Att nyttja denna rätt kan dock innebära att användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda tjänsten.
  • Användaren har rätt till överföring av sina personuppgifter och noteringar om användaren som har lagrats.
  • Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagsstiftning.

Hur vi skyddar din information

Vår hemsida innehar ett säkert SSL certifikat vilket innebär att all data och kommunikation är krypterad. De uppgifter som du delar till oss genom kontakt- och offertförfrågningar är också krypterade och säkert förvarade i våra system.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vid en eventuell läcka så kontaktar vi dataskyddsmyndigheten inom 72h och även berörda personer om situationen skulle vara av den karaktär att det krävs och kan utgöra en risk för personerna i fråga.

Rörobjekt i Storstockholm AB har använt all rimlig omsorg vid sammanställningen av innehållet på denna webbplats men kan inte ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Vi kommer att uppdatera materialfel i informationen om vi får kännedom om sådana fel.