Referenser Description

Femlingen- 33 lgh

Stambyte, värmepump, ny undercentral, radiatorventiler och nytt värmestråk, injustering och konvertering lokal till lägenhet
Kund: Femlingen
Antal lägenheter: 33