Referenser Description

Fegen- 39 lgh

Stambyte samt ny undercentral och värmestråk i källare
Kund: Fegen
Antal lägenheter: 39